Holtegrenda Gårdsbarnehage
Årholtvn. 11
Nordre Holt Gård
3160 Stokke

Kontaktperson:
Styrer Gro Tislevold

Telefon:
33 33 91 10
33 33 91 61
93 00 29 27

Telefaks:
33 33 94 73

E-post:
gro@holtegrenda.no

Åpningstid:
kl. 07.30 – kl. 16.30

Vedtekter for Holtegrenda gårdsbarnehage

 

 

 

 

 

Forsiden >> Om oss

Holtegrenda Gårdsbarnehage eies og drives av Gro Tislevold. Den ligger på Holt i Stokke kommune i landlige og naturskjønne omgivelser.

Basen ligger på en bondegård, som har kaniner, ender, fasaner og høner, sauer, katter og hester. Disse trenger daglig stell som barna også får ta del i.

Med skogen som nærmeste nabo, dyrker vi friluftslivet og boltrer oss i skog og mark. Vi tror at naturen er et spennende og stimulerende miljø for barna. Vi tror at de får brukt hele kroppen og alle sansene når de er mye ute i skog og mark. Dessuten tror vi at når vi gir barna gode opplevelser ute i naturen, blir de glad i å være ute, og glad i naturen. Barn som er glad i naturen - verner om den, og ønsker å ta vare på den!

Hovedmålet med arbeidet i Holtegrenda Gårdsbarnehage er at barna skal bli trygge, tillitsfulle og positive. Barnet skal ha et helhetlig utbytte av at det er omgitt av bevisste voksne som støtter og motiverer dem, og setter verden i system.

Vi legger stor vekt på å se det individuelle i hvert barn. Som mål har vi og hver dag å være sammen med hvert enkelt barn. Vi skal være der for den enkelte, trøste når det trengs og på den andre siden gi barnet utfordringer.

Barnehagen er privat eid og drevet med godkjenning for tilskudd fra det offentlige etter de retningslinjer som gjelder.

Alle barna er forsikret gjennom Stokke kommunes
fellesforsikring.

 

 

Webdesign ©2013: Heidis webdesign