Holtegrenda Gårdsbarnehage
Årholtvn. 11
Nordre Holt Gård
3160 Stokke

Kontaktperson:
Styrer Gro Tislevold

Telefon:
33 33 91 10
33 33 91 61
93 00 29 27

Telefaks:
33 33 94 73

E-post:
gro@holtegrenda.no

Åpningstid:
kl. 07.30 – kl. 16.30

Vedtekter for Holtegrenda gårdsbarnehage

 

 

 

Holtegrenda Gårdsbarnehage

startet 1. august 2006. Vi er en naturbarnehage som satser på utelivets gleder og utfordringer og bruker både dyra og gården i det pedagogiske opplegget vi tilbyr ungene. Vi viderefører gode tradisjoner fra tidligere familie barnehage.

Alle ansatte er opptatt av å møte hvert enkelt barn utfra sitt ståsted og sine behov. Alle barn trenger å være trygge for å tørre å ta nye utfordringer.

Vi skal hjelpe barna til å bli selvstendige og ta ansvar for seg selv og egne valg. De skal lære å klare å kle på seg og vite hva slags klær vi trenger i forhold til vær og vind. Holde styr på sakene sine og sørge for å ta det med hjem/tilbake til barnehagen når de er på tur.

Barna hjelper til å bake og lage maten. De lærer å smøre sin egen mat, og de lærer om hva kroppen trenger med tanke på kosthold og helse.

 

 

 

 

 

Webdesign ©2013: Heidis webdesign